Raadsleden gezocht.

Wij zoeken mensen met interesse voor het raadswerk
Er gaat veel goed in Enkhuizen, maar het kan en moet beter. Pak jij jouw kans bij de raadsverkiezingen volgend jaar maart

Zeker is het dat er nooit een verandering zal plaatsvinden zonder actieve medewerking van bewoners, bedrijfsleven en instituties. Er is behoefte aan experimenten en innovaties, aan nieuwe coalities en samenwerking vormen. We hebben koplopers nodig om de besturen, uit te dagen en het old-school model, dat nu een vertragende factor is, te moderniseren.

Er moet een impuls geven worden aan vernieuwing van het bestuurlijk vakgebied en de opleiding van een nieuwe generatie bestuurders, planologen en ontwerpers met kennis van zaken.

Samen een kopje koffie drinken met buurtbewoners, bestuurders en politiek, ga fysiek naar bewoners toe om te kunnen werken aan het versterken van de sociale basis.

Wethouders praat met bewoners, ondernemers, initiatiefnemers en de leden van de gebiedscommissie, wijkraad of het wijkcomité. Over wat goed gaat, wat beter moet en over ideeën en initiatieven die er zijn in het gebied. Als er onderwerpen spelen die de portefeuille raken van collega-wethouders, dan kan die collega aansluiten.

Polikieke partijen Enkhuizer gemeenteraad maart 2022

Maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen.
Maar welke partijen doen er mee in de gemeente Enkhuizen?

CDA (website)
ChristenUnie/SGP (website)
D66 (website)
Het Enkhuizer Alternatief (website)
Nieuw Enkhuizen (website)
PvdA (website)
SP (website)
VVD (website)
Enkhuizen Vooruit (website)

Thema-avond ‘Politiek Actief’

Donderdag 14 oktober
van 19:00 tot 22:00 uur 
Nieuwe Doelen, Spoorstraat 2
Enkhuizen.

De avond is bedoeld voor inwoners van Enkhuizen die interesse hebben in politiek of zich (in de toekomst) oriënteren op het raadslidmaatschap of commissielidmaatschap.

Deelname is gratis. Aanmelden kan door een
 e-mail te sturen aan de griffie.

Veel informatie is te vinden op de website van de politieke partij.

Informatie over alle huidige raadsleden staat op de website gemeente Enkhuizen.