Over ons

Wij zijn bezorgde burgers en ondernemers – zowel van binnen de vestingwal als daar buiten.
Wij zijn bezorgd om zaken die gaan zoals ze gaan op dit moment, zowel op
het politieke als op het bestuurlijke vlak.

Maar….. ook over ondernemers, die de samenwerking niet ten volle benutten
voor het algemeen belang.
Maar ….. ook over burgers, die wel her en der commentaar leveren, maar daar
zelf geen verdere actie op ondernemen.
Maar …… ook over de gemeente raad, die niet altijd laat zien voor wie ze er zijn.

Daarom …… willen wij voor het algemeen belang van onze stad iets betekenen.
Wij weten nog niet precies hoe, maar wij denken dit samen te doen.
Zodat wij een sterk politiek bestuur krijgen in maart 2022.

Daar zou een ieder zijn of haar steentje aan bij kunnen dragen door zich te
melden bij b.v. een politieke partij of denktank of wijkraad om zich in te zetten
op welk vlak dan ook, als het maar het algemeen belang van Enkhuizen dient.
Van oud tot jong, want wij willen graag jonge mensen zien te betrekken bij de
politiek in wélke vorm dan ook. Het maakt ons niet uit welke politieke partij.
Mocht je dat niets lijken, maar wel in de achterban iets willen betekenen laat dat
dan ook weten.

Onze doelen:

 • Een gemeenteraad bestaande uit leden met voldoende kennis en
  kwaliteiten om de stad te besturen.

  Wij doen een beroep op de besturen van de partijen in de
  gemeenteraad bij de samenstelling van de kandidatenlijst scherp te
  selecteren op bestuurskunde, kennis van processen, communicatie-
  talenten e.d. in de raad en naar de burger.
 • Een beleid, waarin de belangen van de burger, of ondernemer
  centraal staat: ‘Burgercratie’, met vermijding van bureaucratie.
  Wij roepen de partijbesturen op om de criteria voor Burgercratie
  zoals vermeld in ons manifest op te nemen in resp. toe te voegen
  aan hun partijprogramma. Eendracht maakt macht.
 • Burgers motiveren om verantwoordelijkheid te nemen voor het
  stadsbestuur door zich beschikbaar te stellen als kandidaat
  raadslid resp. lid van een raadscommissie
  ; resp. via een
  partij, via de krant, via het burgerplatvorm op de website
  Manifestenkhuizen’ van zich te laten horen ingeval van onvrede
  over het bestuur, besluiten van de raad etc., zodanig dat het
  bestuur actie kan ondernemen.
 • De intentie is de raad extra middelen, informatie te verlenen
  om hun functie nog beter uit te voeren


We kunnen met zijn allen commentaar hebben op bijvoorbeeld openbaar
groen – veiligheid –toezicht – bouwen – parkeren – Zilverstraat etc. Maar
alleen commentaar is te eenvoudig en te gemakkelijk. Dit verander je alleen
met een bekwaam bestuur en eigen inbreng.
Samen zullen wij deze situatie moeten veranderen, wij zijn er van overtuigd dat
het nu het moment is , gezien de verkiezingen in maart 2022, want dan hebt u
wat te kiezen en kunt u wat bijdragen.

Doe met ons mee en reageer, dan zorgen wij ervoor dat uw bericht en of
medewerking op die plaats komt waar hij hoort.

Laten we samen bouwen.