Meer politieke partijen zijn het probleem…

Frank Roffel schrijft:

Meer politieke partijen zijn het probleem niet, gebrek aan correctieve direct-democratische instrumenten wel ! Het democratisch stelsel heeft ingebakken anti- democratische elementen , namelijk na (partijpolitieke) verkiezingen, staan de oppositie en de meeste burgers toe te kijken aan de zijlijn. Coalitiepartijen bepalen- in principe- samen alles voor de komende bestuursperiode. De burger mag officieel zijn ” invloed ” eens in de 4 jaar laten gelden, door even het rode potloodje vast te houden. Alleen nog via enige indirecte invloed d.m.v. partijlidmaatschap, spreekrecht, protestacties, lobbyen e.d. kan de burger – op onderwerp- nog proberen veranderingen in de besluitvorming te bewerkstelligen. Een te kleine groep mensen bepalen het beleid, wetten en regels en door het ”meerderheidsprincipe” binnen besturen, wordt het definitieve besluit bekrachtigd door nog minder mensen. Manipulatie, partijbelangen, lobbyisme, machtsbehoud, etc. kunnen soms dan makkelijk van invloed worden op de besluitvorming, zonder directe correctiemiddelen door de kiezer. Wanneer de burgers wel met een eigen open burgerparticipatieraad zonder directe partij-politiek mee kan doen, maakt het aantal politieke partijen niet meer uit, omdat met burgersteun alle partijen een meerderheidsbesluit kunnen vormen op politieke onderwerpen, niemand meer uitgesloten ! De draagkracht voor besluiten wordt dan eindelijk democratisch peilbaar en zichtbaar en transparant. Geen waardevermindering, maar een ”upgrade ” van het stemrecht, na verkiezingen !

Frank Roffel.