Meer directe burgerinvloed op de partij-politiek.

Frank Roffel schrijft:

Mijn ¨hangijzer¨ en of ¨Tip¨ : 

Beste initiatiefnemers Manifest, U wilt meer burger-cratie, meer directe burgerinvloed op de partij-politiek. Dit is wel mogelijk, mits er eens meer directe democratie aan het verouderde partij-politieke stelsel wordt toegevoegd. Het is verrassend eenvoudig: voeg naast ieder gekozen bestuursorgaan gemeenteraad, provinciale staten, parlementen e.d. een burgerparticipatieraad toe zonder politieke partijen. In theorie maken we dan een nieuwe democratische balans van 50% partij politiek en 50% directe democratie. Hiervoor is nodig: permanent stemrecht voor kiezers om op politieke onderwerpen te mogen meestemmen, na de verkiezingen. Men kan dan altijd correctief mee(be)sturen. De partijpolitiek behoudt altijd minimaal 50% van de beslissingsmacht, de burgers kunnen tot maximaal 50% invloed krijgen. De werkelijke draagkracht voor de besluitvorming wordt dan altijd duidelijk op ieder politiek onderwerp. De burger kan ook zelf stemmen op onderwerp verzamelen met een eigen kiesdrempel, om gelijkwaardig mee te kunnen debatteren , moties in te dienen, politieke agenda’s mee te bepalen etc. , alleen het meestemmen doet de burger op onderwerp binnen zijn eigen burgerparticipatieraad. Een nieuw voordeel hiermee is ook dat de oppositiepartijen niet meer structureel buitenspel staan (en ook de burgers hiermee niet ) en zo ook met deze burgers een meerderheidsbesluit kunnen verwerven. Het gekozen bestuur zal zich dan nog meer moeten richten en rekening houden met de wensen van haar eigen burgers. Het gaat erom dat beide zijden meer rekening moeten leren houden met elkaar in de besluitvorming, het is in ons huidige bestuurscultuur veel te vrijblijvend en ondoorzichtig, hetgeen hiermee wel is te doorbreken, een echte structurele burger-cratie dus !

Frank Roffel