Burgercratie is een gekunsteld verzonnen begrip.

Chris Segerius schrijft: Burgercratie is een gekunsteld en waarschijnlijk door reclamemakers verzonnen begrip. Je kunt er ook niet voor stemmen. De opgesomde verbeteringen die ze teweeg zou moeten brengen maken al sinds jaar en dag deel uit van de normale verplichtingen in een democratisch bestuur. Dat die verplichtingen door het huidige (en vrijwel alle voorgaande besturen) niet of nauwelijks worden nagekomen is niet anders dan plichtsverzuim.
Om ons als burgers tegen het plichtsverzuim van bestuurders te kunnen verdedigen, hebben we als burgers meer instrumenten nodig, dan alleen een verkiezingen elke vier jaar.

Chris Segerius