Home

Manifest Enkhuizen

Bezorgde inwoners en ondernemers van Enkhuizen,

Het bestuur en de politiek IN Enkhuizen MOET ANDERS.

Na veel energie te hebben gestoken in het manifest.
Hebben wij onze bijdrage geleverd in het algemeen belang van Enkhuizen.
Wij wensen de burger en politiek de komende verkiezingen veel wijsheid toe.

Namens het Manifest Team.


BESTUURDERS DENKEN MEE MET DE BURGERS EN DE ONDERNEMERS.
STEL NIET ALLEEN VRAGEN MAAR DOE OOK MEE.

Wij zijn bezorgde burgers en ondernemers zowel van binnen de vestingwal als daar buiten.

Wij zijn bezorgd om zaken die gaan zoals ze gaan op dit moment, zowel op het politieke als op het bestuurlijke vlak.

Maar….. ook over ondernemers, die de samenwerking niet ten volle benutten voor het algemeen belang.

Maar ….. ook over de burger, die wel commentaar heeft en soms? terecht, maar daar los je niets mee op.

Maar …… ook over de gemeente raad, die niet altijd laat zien voor wie ze er zijn.

Zicht op Enkhuizen

Lees in het ¨Manifest Enkhuizen¨ wat ons zo bezorgd maakt.


Naar aanleiding van onze opmerking ¨Raadsleden gezocht¨ organiseert de gemeente Enkhuizen,

Thema-avond ‘Politiek Actief’

Waar gaat de gemeente wel en niet over? Wat doet een raadslid precies? Hoe komt een besluit tot stand? Wat maakt politiek nou zo leuk? En hoe word je politiek actief?

Thema-avond ‘Politiek Actief’, wordt gehouden op donderdag 14 oktober van 19:00 tot 22:00 uur in de Nieuwe Doelen, Spoorstraat 2, Enkhuizen.

De avond is bedoeld voor inwoners van Enkhuizen die interesse hebben in politiek of zich (in de toekomst) oriënteren op het raadslidmaatschap of commissielidmaatschap.

Deelname is gratis.
Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan de griffie.


Verschenen 11 April 2021


Verschenen 09-09-2021